Ateliér zdokonaluje současné formy a nachází nové výrazové prostředky pro efektní, věrohodné, umělecky hodnotné a především bezpečné inscenační postupy šermířských výkonů. Sdružuje zájemce z řad herců, tanečníků, historických šermířů, kaskadérů. Při pravidelných trénincích zlepšují své šermířské a bojové dovednosti, určené pro oko diváka.


Ateliér scénického boje - škola šermu

Lektoři

Ateliér scénického boje

Ateliér spojuje široké porftolio technik a postupů. Vyučuje se: šerm bodnou, sečnou, údernou i dřevcovou zbraní, bič, střelné, palné a metací zbraně a další zbraně a technologie. Lekce směřují k poznání a zvládnutí nejen šermířských technologií, ale i pohybové estetiky a dobových mravů. Závěrečnou prací je společná veřejná exhibice.

Technologie používané ateliérem scénického boje jsou systémy vyučované odborníkem na rekonstrukce starých bojových umění ing. Peterem Kozou z Bratislavy. Petr Nůsek A.R.G.O. je zpestřil o poznatky získané dlouholetou praxí šermíře, učitele a aranžera historických bojů. Řada zajímavých postupů byla zařazena po konzultaci s dalšími uznávanými kapacitami nejen v ČR a po celé Evropě, ale i v USA.
SPOLUPRÁCE:

William Hobbs – scénický boj UK; Eduard Vágner, RNDr. Pavel Plch – divadelní šerm a specialista na chladné zbraně ČSSR; Leoš Stránský – kaskadér „Filmka“ ČR; Silvestr Zezula – trenér sportovního šermu; Chovanec – Kendo; Grebner – šerm NDR; Hulle – menzurový šerm Německo; Hodač – escrima; Pavel Vokoun, ing. Petr Barvík a další.