Motto: „Stát se rytířem neznamená jen naučit se šermovat, střílet z luku a jezdit na koni“.


Škola šermu A.K.A.

A.K.A. nemá rytířství v názvu jen pro efekt. Rytířství je dodnes synonymem pro respekt, pokoru, sebeovládání, čestnost, odvahu a řadu dalších vlastností, které z dnešní každodennosti zvolna vyprchávají. Rytířství provází svého adepta nejenom v boji, ale i v civilním životě.

Nejmladšímu žákovi A.K.A. je 8 let, nejstaršímu 84.
Studiu historického šermu se věnuje překvapivě hodně dívek a žen.
Ateliéry jsou otevřeny nejen v Praze, ale i v Táboře a Českých Budějovicích.

Co vyučujeme:

Naši studenti se učí ovládat nejen pohybové techniky, ale i vlastní emoce; chápat chování protivníka a předvídat jeho reakce; pracovat se svým strachem; vést ostatní, ale i podřídit se zájmu celého týmu. Množství a náročnost práce se liší podle stupně pokročilosti studenta a jeho ambicí.

Systém výuky umožňuje začít kdykoliv v průběhu roku.

První rok výuky je určený k osvojení elementárních dovedností, potřebných pro orientaci v boji s chladnými zbraněmi a zvládnutí vlastní motoriky. Žáci se zvolna seznamují s jednotlivými šermířskými styly. Učí se chápat boj v kontextu historického období, tehdejší filosofie, sociálních vrstev apod.

V druhém roce vybírají studijní obor, který je jim nejbližší, a dělí se do skupin – Ateliérů.

Francouzská, španělská, italská nebo německá škola šermu? Škola šavle? Ateliéry střelby z luku a jízdy na koni jsou otevřeny všem zájemcům bez rozdílu.
Stejně tak i všechny doplňkové akce (přednášky, víkendové semináře a další).

Každoročně žáci prezentují své umění na veřejných exhibicích, např. na Slavnostech pětilisté růže v Českém Krumlově nebo Táborských setkáních.

Pokroky studentů jsou hodnoceny jednou za půl roku při poloveřejných zkouškách – „aprobacích“. Aprobací se mimo lektorů a ředitele školy mohou účastnit i rodiče a přátelé aprobantů.

Absolventi A.K.A.

se uplatňují ve filmovém, divadelním šermu, působí ve vlastních skupinách nebo nám pomáhají učit nové začátečníky.