Motto: „Stát se rytířem neznamená jen naučit se šermovat, střílet z luku a jezdit na koni“.


Škola šermu A.K.A.

A.K.A. nemá rytířství v názvu jen pro efekt. Rytířství je dodnes synonymem pro respekt, pokoru, sebeovládání, čestnost, odvahu a řadu dalších vlastností, které z dnešní každodennosti zvolna vyprchávají. Rytířství provází svého adepta nejenom v boji, ale i v civilním životě.

Nejmladšímu žákovi A.K.A. je 8 let, nejstaršímu 84.
Studiu historického šermu se věnuje překvapivě hodně dívek a žen.
Ateliéry jsou otevřeny nejen v Praze, ale i v Táboře a Českých Budějovicích.

Co vyučujeme:

Naši studenti se učí ovládat nejen pohybové techniky, ale i vlastní emoce; chápat chování protivníka a předvídat jeho reakce; pracovat se svým strachem; vést ostatní, ale i podřídit se zájmu celého týmu. Množství a náročnost práce se liší podle stupně pokročilosti studenta a jeho ambicí.

Systém výuky umožňuje začít kdykoliv v průběhu roku.

První rok výuky je určený k osvojení elementárních dovedností, potřebných pro orientaci v boji s chladnými zbraněmi a zvládnutí vlastní motoriky. Žáci se zvolna seznamují s jednotlivými šermířskými styly. Učí se chápat boj v kontextu historického období, tehdejší filosofie, sociálních vrstev apod.

V druhém roce vybírají studijní obor, který je jim nejbližší, a dělí se do skupin – Ateliérů.

Francouzská, španělská, italská nebo německá škola šermu? Škola šavle? Ateliéry střelby z luku a jízdy na koni jsou otevřeny všem zájemcům bez rozdílu.
Stejně tak i všechny doplňkové akce (přednášky, víkendové semináře a další).

Každoročně žáci prezentují své umění na veřejných exhibicích, např. na Slavnostech pětilisté růže v Českém Krumlově nebo Táborských setkáních.

Pokroky studentů jsou hodnoceny jednou za půl roku při poloveřejných zkouškách – „aprobacích“. Aprobací se mimo lektorů a ředitele školy mohou účastnit i rodiče a přátelé aprobantů.

Absolventi A.K.A.

se uplatňují ve filmovém, divadelním šermu, působí ve vlastních skupinách nebo nám pomáhají učit nové začátečníky.


Přihláška

Pokud chcete začít chodit do ateliérů šermu, vytiskněte si přihlášku, a přijďte na nejbližší hodinu „základů šermu“ (rozvrh)- vyzkoušíte si trénink a vše potřebné se tam dozvíte. Potřebovat s sebou budete jen boty do tělocvičny a černé sportovní oblečení. Pokud Vám ještě nebylo 18 tak i souhlas zákoného zástupce.
Více infomací Přihláška

Ceny a platby

Způsob placení ateliérů: Školní rok je rozdělen do dvou pololetí: polovina září – leden, únor – červen. Na jedno pololetí připadá 18 pravidelných lekcí a 16 hodin výuky na víkendových seminářích.
Více infomací Ceny a platby