Způsob placení ateliérů: Školní rok je rozdělen do dvou pololetí: polovina září – leden, únor – červen. Na jedno pololetí připadá 18 pravidelných lekcí a 16 hodin výuky na víkendových seminářích.


Škola šermu A.K.A.

PLATÍ SE VŽDY BEZHOTOVOSTNĚ A NA CELÉ POLOLETÍ PŘEDEM převodem na účet: 3296816319/0800 (Česká Spořitelna).

Variabilní symbol pro platby vám přidělíme po podání přihlášky.
Ve zprávě pro příjemce uvádějte Vaše jméno, a na co je konkrétní platba určena.
Dokladem o úhradě je vytištěné potvrzení o převodu příslušné částky.
Potvrzení přineste vždy na druhou lekci nového pololetí s sebou.

PLATBY ZA PRAVIDELNOU VÝUKU:

Nové členy do ateliérů přijímáme v září a v únoru.
Všechno potřebné vybavení vám zapůjčíme, potřebujete pouze černé sportovní oblečení a dobré sportovní boty.

Ceny za Základy šermu

1h týdně (150 Kč/lekce) celkem 2.700 Kč/pololetí
2h týdně sleva 10% ze základní ceny na hod (135 Kč/lekce) celkem 4.860 Kč/pololetí

Ceny za pokročilé ateliéry

1 ateliér týdně (1,5h týdně 210 Kč/lekce) celkem 3.780 Kč/pololetí
2 ateliéry týdně sleva 10% ze základní ceny lekce (189 Kč/lekce) celkem 6.804 Kč/pololetí
3 ateliéry týdně sleva 20% ze základní ceny lekce (168 Kč/lekce) celkem 9.072 Kč/pololetí
4 ateliéry týdně sleva 25% ze základní ceny lekce (157 Kč/lekce) celkem 11.340 Kč/pololetí

Cena Filmový a divadelní šerm

1,5h týdně (150 Kč/lekce) celkem 2.700 Kč/pololetí

Hodiny, které jste nestihli odchodit (z důvodu nemoci apod.) se mezi pololetími nepřevádí, ale je možno si je nahradit na jiném tréninku, na který běžně nechodíte.

VÍKENDOVÉ SEMINÁŘE:

Na konci každého měsíce se konají půldenní víkendové semináře. Jedná se o 4 hodiny výuky pro každý ateliér. Cena víkendového semináře je 500,- Kč za jeden seminář.

BENEFIČNÍ SYSTÉM A.K.A.

Systematická výuka v AKA přinese aktivním zájemcům možnost více rozvíjet šermířské dovednosti bez dalších finančních nároků: 1.stupeň Vybraní žáci jsou pozváni k účasti na pravidelném ateliéru filmového a divadelního boje + ti nejlepší z nich dostávají pozvánky k účasti na projektech agentury A.R.G.O. (filmy, šermířské festivaly, muzikály, divadla, průvody apod.) 2.stupeň Z účastníků tohoto ateliéru jsou vybraní žáci pozváni ke vstupu do poloprofesionálního týmu SWORDSMEN. 3.stupeň Z týmu SWORDSMEN mohou vybraní členové postoupit na pozici LEKTOR. Aktivní lektoři mají nárok na řadu benefitů. 4.stupeň Ti nejlepší mohou postoupit do profesionálního týmu WARRIORS

DOBROČINNÝ SYSTÉM A.K.A.

  • AKA nabízí výuku šermu a rytířství dětským domovům a dalším charitativním institucím zdarma
  • AKA nabízí sociálně znevýhodněným rodinám možnost výuky pro jejich dítě zdarma. V případě zájmu o tuto možnost pošlete emailem žádost s uvedením důvodů a my každou z nich individuálně posoudíme.