Způsob placení ateliérů: Školní rok je rozdělen do dvou pololetí: polovina září – leden, únor – červen. Na jedno pololetí připadá 18 pravidelných lekcí a 16 hodin výuky na víkendových seminářích.


Škola šermu A.K.A.

PLATÍ SE VŽDY BEZHOTOVOSTNĚ A NA CELÉ POLOLETÍ PŘEDEM převodem na účet: 3296816319/0800 (Česká Spořitelna).

Variabilní symbol pro platby vám přidělíme po podání přihlášky.
Ve zprávě pro příjemce uvádějte Vaše jméno, a na co je konkrétní platba určena.
Dokladem o úhradě je vytištěné potvrzení o převodu příslušné částky.
Potvrzení přineste vždy na druhou lekci nového pololetí s sebou.

PLATBY ZA PRAVIDELNOU VÝUKU:

Nové členy do ateliérů přijímáme v průběhu celého roku.
Všechno potřebné vybavení vám zapůjčíme, potřebujete pouze černé sportovní oblečení a dobré sportovní boty. Ceny za

1h týdně (150 Kč/hod) celkem 2.700 Kč/pololetí
1,5h týdně sleva 5% ze základní ceny na hod (143 Kč/hod) celkem 3.850 Kč/pololetí
2h týdně sleva 10% ze základní ceny na hod (135 Kč/hod) celkem 4.860 Kč/pololetí
2,5h týdně sleva 15% ze základní ceny na hod (128 Kč/hod) celkem 5.740 Kč/pololetí
3h týdně sleva 20% ze základní ceny na hod (120 Kč/hod) celkem 6.480 Kč/pololetí
3,5h týdně sleva 25% ze základní ceny na hod (113 Kč/hod) celkem 7.090 Kč/pololetí
4h týdně sleva 30% ze základní ceny na hod (105 Kč/hod) celkem 7.560 Kč/pololetí
4,5h týdně sleva 30% ze základní ceny na hod (105 Kč/hod) celkem 8.505 Kč/pololetí
5h týdně sleva 30% ze základní ceny na hod (105 Kč/hod) celkem 9.450 Kč/pololetí

Hodiny, které jste nestihli odchodit (z důvodu nemoci apod) se mezi pololetími nepřevádí, ale je možno si je nahradit na jiném tréninku, na který běžně nechodíte.

VÍKENDOVÉ SEMINÁŘE:

Na konci každého měsíce se konají půldenní víkendové semináře. Jedná se o 4 hodiny výuky pro každý ateliér. Tyto semináře je možné platit buď předem, či až na místě. Při platbě předem (dohromady s platbou za pololetí) je cena za všechny víkendové semináře příslušného ateliéru na pololetí 1500,- Kč. Při platbě až na místě je cena víkendového semináře 500,- Kč za celý seminář.

BENEFIČNÍ SYSTÉM A.K.A.

Systematická výuka v AKA přinese aktivním zájemcům možnost více rozvíjet šermířské dovednosti bez dalších finančních nároků: 1.stupeň Vybraní žáci jsou pozváni k účasti na pravidelném ateliéru filmového a divadelního boje + ti nejlepší z nich dostávají pozvánky k účasti na projektech agentury A.R.G.O. (filmy, šermířské festivaly, muzikály, divadla, průvody apod.) 2.stupeň Z účastníků tohoto ateliéru jsou vybraní žáci pozváni ke vstupu do poloprofesionálního týmu SWORDSMEN. 3.stupeň Z týmu SWORDSMEN mohou vybraní členové postoupit na pozici LEKTOR. Aktivní lektoři mají nárok na řadu benefitů. 4.stupeň Ti nejlepší mohou postoupit do profesionálního týmu WARRIORS

DOBROČINNÝ SYSTÉM A.K.A.

  • AKA nabízí výuku šermu a rytířství dětským domovům a dalším charitativním institucím zdarma
  • AKA nabízí uhrazení výuky formou odpracování si platby za pololetí prací na projektech agentury A.R.G.O. (účast na historických průvodech a festivalech, brigády při čištění zbraní apod)
  • AKA nabízí sociálně znevýhodněným rodinám možnost výuky pro jejich dítě zdarma. V případě zájmu o tuto možnost pošlete emailem žádost s uvedením důvodů a my každou z nich individuálně posoudíme.

Přihláška

Pokud chcete začít chodit do ateliérů šermu, vytiskněte si přihlášku, a přijďte na nejbližší hodinu „základů šermu“ (rozvrh)- vyzkoušíte si trénink a vše potřebné se tam dozvíte. Potřebovat s sebou budete jen boty do tělocvičny a černé sportovní oblečení. Pokud Vám ještě nebylo 18 tak i souhlas zákoného zástupce.
Více infomací Přihláška