Mladí muži a slečny ve věku od 10 let absolvují povinnou rozcvičku a začínají trénovat techniky boje s historickými zbraněmi. Učí se ovládat nejen pohybové techniky, ale vlastní emoce; chápat chování protivníka a předvídat jeho reakce; pracovat se svým strachem; vést ostatní, ale i podřídit se zájmu celého týmu. Množství a náročnost práce se liší podle stupně pokročilosti studenta a jeho ambicí.


Dětský ateliér - škola šermu

Lektoři

Dětský ateliér

Systém výuky umožňuje začít kdykoliv v průběhu roku. První rok tréninku je určený k osvojení elementárních dovedností, potřebných pro orientaci v boji s chladnými zbraněmi, a zvládnutí vlastní motoriky. Žáci se zvolna seznamují s jednotlivými šermířskými styly. Učí se chápat boj v kontextu historického období, tehdejší filosofie, sociálních vrstev apod.

Nejste si jisti? Za první hodinu nic neplatíte a není třeba se ani objednávat dopředu.