Při hodnocení rozlišujeme dvě samostatné škály – stupně v Základech šermu a stupně v jednotlivých specializovaných ateliérech.


Základy šermu

ZÁKLADY ŠERMU:

( Z-0 ) Stupeň nula označuje účastníka ateliéru Základů šermu, který buďto aprobace neabsolvoval, nebo je úplným nováčkem, který se zatím seznamuje se samotnými základy šermířského pohybu.

( Z-1 ) Stupeň jedna označuje účastníka ateliéru Základů šermu, který má přehled o základech šerm. pohybu a rozlišuje základní kroky a pohyby a dokáže je předvést v pomalém tempu.

( Z-2 ) Stupeň dva označuje účastníka ateliéru Základů šermu, který zvládá celý rozsah látky určený pro Základy a dokáže kroky a techniky předvést ve středním tempu bez výraznějšího technického nedostatku. Takto ohodnocený žák může na konci daného semestru nastoupit do specializovaného ateliéru/ů, který/é si vybral.

( Z-3 ) Stupeň tři označuje účastníka ateliéru Základů šermu, který zvládá celý rozsah látky určený pro Základy, má zažitou bezpečnost práce a prezentační minimum, šermířské techniky dobře chápe a dokáže aplikovat čistě a po přípravě i v rychlém tempu. Takto ohodnocený žák má jednak otevřené dveře do kteréhokoli specializovaného ateliéru, zároveň je mu však nabídnuta možnost asistence na kurzech Základů.

JEDNOTLIVÉ ATELIÉRY

( 0 ) Stupeň nula označuje začátečníka, který se s látkou a základními principy dané školy/zbraně teprve seznamuje a nemá je zažité.

( 0+ ) Stupeň nula plus označuje začátečníka, který již řadu základních principů dané školy chápe a v pomalejším tempu dokáže tyto techniky čistě aplikovat.

( 1 ) Stupeň jedna označuje středně pokročilého, který je obeznámen se základními a charakteristickými technikami dané školy a dokáže je čistě aplikovat.

( 1+ ) Stupeň jedna plus označuje středně pokročilého, který má dobré pochopení bojových principů dané školy, základní techniky umí nasadit s jistotou i v rychlejším tempu a složitější techniky dokáže provést principielně správně a čistě v pomalém tempu.

( 2 ) Stupeň dva označuje pokročilého v dané škole, který ovládá plný rozsah látky, jeho pohyb je čistý a odpovídá estetice dané školy, technické provedení čisté v pomalém i rychlejším tempu.

( 2+ ) Stupeň dva plus označuje pokročilého žáka, který se soustavně vzdělává v rámci AKA i v rámci Magisteria, techniky jsou pro něj rutinou a zaměřuje se proto na jejich kultivaci, aplikaci ve vyšším tempu, inscenaci apod. Je obeznámen se systémem dané školy v jeho celku a vnitřní provázanosti. Pravidla bezpečnosti a prezentační minimum jsou pro něj samozřejmostí.

( 3 ) Stupeň tři označuje velmi pokročilého žáka, jehož technická dovednost odpovídá 2+, navíc je však rozvinuta a obohacena dlouhodobou či intenzivní zkušeností z oblasti didaktiky, inscenace, úpolu nebo rekonstrukce. Stupeň tři označuje šermíře, který je úspěšným absolventem specializovaného ateliéru AKA a opravňuje jej k tomu, aby vyučoval coby lektor na ateliéru Základů šermu nebo asistoval lektorovi na specializovaném ateliéru.