Na konci každého semestru probíhají v AKA aprobace neboli zkoušky.


Základy šermu

Aprobace slouží k internímu hodnocení žáků AKA a jejich systém ani způsob hodnocení tedy nelze srovnávat s jinými hodnotícími systémy.
Forma zkoušek se odvíjí z desetiletí zkušeností školy Magisterium, je ale živá (mění se a reaguje na vývoj šermu jako oboru v celoevropském měřítku).

APROBACE JE VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÁ

Přestože mají v současné podobě aprobace pouze interní platnost, jsou, stejně jako pravidelné tréninky, volně přístupné pro veřejnost. Zájemci o šerm, případně známí a příbuzní aprobantů jsou srdečně zváni, aby se na zkoušky přišli podívat, udělali si obrázek o tom, čemu se žáci v průběhu roku věnují a jakých výsledků dosáhli. Pro aprobující je navíc podpora publika vzpruhou a motivací.

Z ČEHO SE APROBACE SKLÁDAJÍ?

Kompletní zkouška (aprobace) se skládá z technické i veřejné části. TECHNICKÁ APROBACE Technické aprobace se konají dvakrát ročně na půdě školy.
Forma technické aprobace je přesně určená, staví více na individuálním výkonu.
Zadání aprobace je k dispozici v dostatečném předstihu.

Součástí technické aprobace jsou tři složky:

  • společné kroky a techniky na diktát
  • individuální assalta
  • zkouška z teorie

Při výkonu se klade důraz:

  • na bezpečnost práce (neohrozím sebe, kolegu ani publikum)
  • na pohyb, výraz a vystupování (pohybová estetika dané školy, sebevědomý zřetelný projev)
  • na technickou funkčnost a čistotu (u každé techniky musím vědět, proč ji dělám, za jakých podmínek funguje a kdy již ne; nemá smysl jen napodobovat tělesné pozice bez pochopení jejich smyslu).

VEŘEJNÁ APROBACE

Mimo tyto termíny se jednou nebo dvakrát do roka konají veřejné exhibice v rámci aktivit AKA, např. prezentace školy na Budoshow nebo na Krumlovských slavnostech. Forma veřejných exhibic se mění v závislosti na pořádané akci a jde v ní především o zkušenost z práce před publikem.


Přihláška

Pokud chcete začít chodit do ateliérů šermu, vytiskněte si přihlášku, a přijďte na nejbližší hodinu „základů šermu“ (rozvrh)- vyzkoušíte si trénink a vše potřebné se tam dozvíte. Potřebovat s sebou budete jen boty do tělocvičny a černé sportovní oblečení. Pokud Vám ještě nebylo 18 tak i souhlas zákoného zástupce.
Více infomací Přihláška

Ceny a platby

Způsob placení ateliérů: Školní rok je rozdělen do dvou pololetí: polovina září – leden, únor – červen. Na jedno pololetí připadá 18 pravidelných lekcí a 16 hodin výuky na víkendových seminářích.
Více infomací Ceny a platby