Filmový a divadelní šerm

Filmový a divadelní šerm

Ateliér zdokonaluje současné formy a nachází nové výrazové prostředky pro efektní, věrohodné, umělecky hodnotné a především bezpečné inscenační postupy šermířských výkonů. Sdružuje zájemce z řad herců, tanečníků, historických šermířů, kaskadérů. Při pravidelných trénincích zlepšují své šermířské a bojové dovednosti, určené pro oko diváka.