A.R.G.O.

Aprobace je zkouška

Na konci každého semestru probíhají v AKA aprobace neboli zkoušky. 
Aprobace slouží k internímu hodnocení žáků AKA a jejich systém ani způsob hodnocení tedy nelze srovnávat s jinými hodnotícími systémy. 
Forma zkoušek se odvíjí z desetiletí zkušeností školy Magisterium, je ale živá (mění se a reaguje na vývoj šermu jako oboru v celoevropském měřítku).

Udělované stupně (hodnocení)

Při hodnocení rozlišujeme dvě samostatné škály – stupně v Základech šermu a stupně v jednotlivých specializovaných ateliérech.

Nejčastější chyby

Z posledních konaných aprobací lze shrnout často opakované chyby. Neopakujte je zbytečně i Vy!


TOPlist